top of page

Personlig Assistans - Försäkringskassan/kommun

Administration inom Personlig Assistans för egna arbetsgivare

Vi erbjuder en helhetslösning inom administration där vi tar hand om allt, från att ansöka om personlig assistans till att rekrytera, samordna din assistans, utbildar dina personliga assistenter inom LSS och alla lagar och regler som gäller och betala ut löner till de personer som arbetar som dina assistenter. Med Jättekompis Assistans AB behöver du inte oroa dig för att din assistans inte ska fungera. Du kommer att känna att du alltid kan nå oss om du har några frågor och att du och dina assistenter känner vår närvaro och vårt engagemang. Tillsammans med dig utformar vi din assistans så att din vardag blir så enkel som möjligt och precis som DU önskar att du vill ha den!

Rådgivning och Juridisk hjälp

Vi hjälper dig med alla frågor som rör din personliga assistans. Vi ger dig råd, vi hjälper dig driva ditt ärende mot myndigheter och genom olika instanser, vi erbjuder dig att vara ett stöd i alla möten och kontakter med myndigheter och kommun. Du bestämmer hur mycket hjälp du vill ha.

Ny ansökan

För dig som är i behov av personlig assistans, men som ännu inte fått något beslut erbjuder vi hjälp att ansöka. Vi gör då tillsammans med dig en förhandsbedömning om dina möjligheter att bli beviljad personlig assistans. Om vi bedömer att du har möjlighet att få din ansökan beviljad hjälper vi dig kostnadsfritt med din ansökan. Vi hjälper dig även med dina kontakter med myndigheter och kommunen, är med på möten som stöd och hjälper till att överklaga beslut rörande personlig assistans om du önskar detta.

bottom of page