Klicka här för att redigera rubrik

Klicka här för att redigera underrubrik

Anställda Jättekompis Assistans, RBU styrelse

RBUs styrelsemedlem


Ronny Kammer, VD och Verksamhetschef

Jag är kemist och har även en magisterexamen inom biomedicin. Jobbade i nästan 7 år med patientutredningar och forskning på avdelningen för Arbets- och Miljömedicin vid sjukhuset i Lund och på Lunds Universitet, som yrkeshygieniker och doktorand. Har även en lång erfarenhet av att jobba som vårdbiträde inom allmän- och rättspsykiatrin i Malmö under 8 år. Min största kunskap och erfarenhet har jag fått av min dotter Izabella, född 2006, som är gravt multifunktionshindrad med en svår epilepsi. Har under flera år fungerat som arbetsledare åt Izabellas personliga assistenter. Är högskoleutbildad inom Handikapprätt och Socialrätt.


Sitter med i förbundsstyrelsen för Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU).

Sitter med i förbundsstyrelsen för Lika Unika, som representant för RBU.

Sitter med i styrelsen för RBU Skåne som kassör och ansvarar för frågor som rör personlig assistans.


                                Tfn nr: 0735 - 18 66 76

                                E-mail: [email protected]


Emelie Bakklund, Personalchef
Emelie har en lång erfarenhet av att jobba som personlig assistent åt brukare med olika funktionshinder men även i olika åldrar, både barn och vuxna. Hon har även haft arbetsuppgifter som att vara arbetsledare och samordnare i grupper där hon varit anställd. De senaste åren har Emelie även arbetat med schemaläggning, administrationen kring en stor grupp av personliga assistenter och rekrytering av nya personliga assistenter.
Är högskoleutbildad inom Handikapprätt och Socialrätt.

Tfn nr: 0735 - 18 66 70
E-mail: [email protected]

Pia Larsson, Verksamhetsansvarig
Pia har i grunden en socionomexamen och en lång erfarenhet av att jobba som chef för LSS-enheten inom Lunds kommun i över 10år. Hon har dessutom jobbat som LSS-handläggare i samma kommun och har även jobbat med administration inom skolverksamhet på en grundskola i Malmö kommun.

Christina Kammer, Styrelse

Christina är i grunden sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatri med ett års extra studier på högskola. Hon jobbar inom området för rättspsykiatrin i Malmö och har gjort detta i över 17 år. Christina är mamma till Izabella och hon jobbar även som personlig assistent åt henne och har gjort det i över 8 år.