top of page

Att Vara En Egen Arbetsgivare

Du får en stor frihet och kontroll över din assistans om du blir egen arbetsgivare åt dina assistenter. Samtidigt krävs det mycket av dig i ansvarstagande och kunskaper. Det kan liknas vid att du blir arbetsgivare i ett småföretag, med uppgift att leverera assistans till dig själv.


Som egen arbetsgivare kan du inte ta medel från assistansersättningen för eget utfört arbete för administration eller arbetsledning eftersom assistansersättningen är skattefri. Du kan däremot välja att sköta detta själv utan extra ersättning och istället satsa på högre löner till assistenterna eller mer medel till assistansomkostnader.


Alternativt kan du välja köpa tjänster av ett företag och betala dem av din assistansersättning. Du kan välja att bara anlita en ekonomisk redovisningsfirma som sköter bokföring. Det finns även företag som sköter mycket åt egna arbetsgivare, förutom ekonomisk bokföring även lönehantering, vikarieanskaffning, utbildning av assistenter, annonsering vid nyanställningar, juridisk rådgivning med mera. Vissa företag kan ge så pass mycket service att de ibland liknar en assistansanordnare.

JÄTTEKOMPIS ASSISTANS AB

hjälper Dig:


# att organisera och leda arbetet


# att administrera och betala löner, skatter och avgifter


# att anmäla verksamheten till Inspektionen för vård och omsorg


# att redovisa verksamheten till Försäkringskassan och Skatteverket


# att assistenternas arbetsmiljö sköts enligt Arbetsmiljölagen


# att rekrytera anställda


# att anställa (och eventuellt säga upp) anställda


# med att det finns avtal och försäkringar för dina anställda

bottom of page