top of page

Vi som jobbar på Jättekompis Assistans har en lång erfarenhet av vård och omsorg, lagar och rättigheter rörande LSS samt att samtliga av oss vet av personliga erfarenheter vilken betydelse personlig assistans har för en individ i behov av detta. Jag som äger och driver Jättekompis Assistans AB heter Ronny Kammer har jobbat inom vård och omsorg och med arbetsmiljöfrågor inom sjukvården i många år. Jag har även haft ett stort engagemang inom Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) där jag suttit i både förbundsstyrelsen och i styrelsen för RBU Skåne där jag ansvarade för frågor som rör just personlig assistans och är kassör. JAg har även suttit i förbundsstyrelsen för Lika Unika, Federationen Mänskliga Rättigheter för Personer med Funktionsnedsättning.

Min största livserfarenhet är min dotter, född 2006, som är gravt multifunktionshindrad med en svår epilepsi och gastrostomi på magen. Hon har i princip ingen viljestyrd motorik, ingen kommunikation med tal eller tecken, stora sömnstörningar och mycket spasticitet i kroppen. Efter många års kämpande med ansökningar till försäkringskassan och inlärning av lagar och domslut rörande LSS och beslut så har min dotter idag den assistansen hon behöver för att få ett så normalt liv hon kan få. Har högskoleutbildning inom Socialrätt och Handikapprätt för att komplettera min livserfarenhet och vidareutbildar mig ständigt för att hålla mig uppdaterad om vad som gäller just idag.

Hennes personliga assistenter ger henne glädje, trygghet och stöd i allt det tunga och svåra som hon måste utföra varje dag som all träning, sjukgymnastik, mat och personlig hygien. De ser till så hon kan vara delaktig i allt som hennes syskon gör, som vi som familj gör och allt som hon som en frisk flicka skulle göra i hennes ålder. De ger henne frihet som hon annars aldrig skulle kunna fått och de ser inga hinder trots hennes kraftiga funktionshinder och gör allt möjligt för min dotter. Inget är omöjligt om man inte själv begränsar sig.

Vi vill hjälpa andra med funktionshinder i behov av personlig assistans att få den hjälp och stöd de behöver både med att ansöka om personlig assistans men framför allt hjälpa er med att ta hand om den personliga assistansen som egen arbetsgivare. Vi tror att genom att lära känna dig med funktionshinder och att alltid vara närvarande och möjlig att kontakta, alltid ha en dialog om hur allting känns och fungerar, vara klar och tydlig med våra olika roller och alltid kunna erbjuda hög kvalité i form av kunnig och engagerad personal så kan vi erbjuda dig den hjälpen inom personlig assistans som du behöver och önskar.

bottom of page