top of page

Anställda Jättekompis Assistans, RBU styrelse

Ronny Kammer, VD och Verksamhetschef

Jag är kemist och har även en magisterexamen inom biomedicin. Jobbade i nästan 7 år med patientutredningar och forskning på avdelningen för Arbets- och Miljömedicin vid sjukhuset i Lund och på Lunds Universitet, som yrkeshygieniker och doktorand. Har även en lång erfarenhet av att jobba som vårdbiträde inom allmän- och rättspsykiatrin i Malmö under 8 år. Min största kunskap och erfarenhet har jag fått av min dotter Izabella, född 2006, som är gravt multifunktionshindrad med en svår epilepsi. Har under flera år fungerat som arbetsledare åt Izabellas personliga assistenter. Är högskoleutbildad inom Handikapprätt och Socialrätt.

Tidigare styrelsemedlem i förbundsstyrelsen för Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU).

Tidigare styrelsemedlem i förbundsstyrelsen för Lika Unika, som representant för RBU.

Tidigare styrelsemedlem i styrelsen för RBU Skåne som kassör och ansvarar för frågor som rör personlig assistans.

 Tfn nr: 0735 - 18 66 76

E-mail: ronny.kammer@jattekompisassistans.com

Pia Larsson, Styrelse

Pia har i grunden en socionomexamen och en lång erfarenhet av att jobba som chef för LSS-enheten inom Lunds kommun i över 10år. Hon har dessutom jobbat som LSS-handläggare i samma kommun och har även jobbat med administration inom skolverksamhet på en grundskola i Malmö kommun.

Christina Kammer, Styrelse

Christina är i grunden sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatri med ett års extra studier på högskola. Hon jobbar inom området för rättspsykiatrin i Malmö och har gjort detta i över 22 år. Christina är mamma till Izabella och hon jobbar även som personlig assistent åt henne och har gjort det i över 13 år. 

bottom of page