Klicka här för att redigera rubrik

Klicka här för att redigera underrubrik


Om du har en eller flera funktionsnedsättningar och därför behöver hjälp för att klara av dina grundläggande behov som kan vara att kommunicera, äta och klä på dig kan du ha rätt till personlig assistans. Målet med personlig assistans är att du ska kunna leva ditt liv så självständigt som möjligt.


Om du får hjälp för att klara dina grundläggande behov kan du också ha rätt till personlig assistans för andra behov du har. Det kan till exempel handla om att städa, laga mat och genomföra olika typer av fritidsaktiviteter.
 

Vad innebär LSS?
 

Vem som har rätt till personlig assistans regleras av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som brukar förkortas LSS. För att bli beviljad personlig assistans måste du vara under 65 år och ha något av nedanstående:

  • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • betydande eller bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Vem beslutar om personlig assistans?


Det är Försäkringskassan eller din hemkommun som bedömer om du har rätt till personlig assistans och när du ansöker om personlig assistans gör du det till dem. Det är omfattningen på dina grundläggande behov som styr till vem du ska vända dig.


Vad händer om jag får min ansökan godkänd?


När du blivit beviljad personlig assistans har du rätt att välja vem som ska anordna assistansen och vara arbetsgivare åt den eller de personliga assistenter som arbetar hos dig. Många väljer att låta en privat samordnare sköta deras assistans.